Aug 7, 2020   8:46 p.m. Štefánia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     
     
     
     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The use of wireless data processes in engineering
Written by (author):
Ing. Ján Rozbora
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie bezdrôtových dátových procesov v stojárenstve
Summary:
Cieľom diplomovej práce je uviesť čitateľa do základných pojmov týkajúcich sa bezdrôtových technológií a ich využitie v strojárenstve. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná všeobecne bezdrôtovým technológiám a následne podrobnejšiemu opisu technológii Wi-Fi. Druhá kapitola charakterizuje mechanizmy zabezpečenia prenosu údajov a spôsoby šifrovania dát pri komerčne využívaných Wi-Fi technológiách. Tretia kapitola sa zaoberá spôsobom využitia tejto Wi-Fi technológie v strojárenstve pomocou protokolu ZigBee a jemu pridruženým zariadeniam XBee. Štvrtá kapitola opäť približuje spôsoby zabezpečenia prenosu dát, ale tento krát využívaných v priemysle. Záverečná kapitola je venovaná tvorbe automatizovaného bezdrôtového systému pomocou technológie XBee. Je v nej uvedený postup programovania modulov XBee a riadenia v programe MATLAB. Koniec kapitoly je tvorený výsledkami a zhodnotením funkčnosti systému.
Key words:
riadenie, ZigBee, XBee, Wi-Fi, zabezpecenie prenosu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited