1. 6. 2020  9:28 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     
Absolvent
     
Výučba          
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Využitie bezdrôtových dátových procesov v stojárenstve
Autor:
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Milan Vachálek
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie bezdrôtových dátových procesov v stojárenstve
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je uviesť čitateľa do základných pojmov týkajúcich sa bezdrôtových technológií a ich využitie v strojárenstve. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná všeobecne bezdrôtovým technológiám a následne podrobnejšiemu opisu technológii Wi-Fi. Druhá kapitola charakterizuje mechanizmy zabezpečenia prenosu údajov a spôsoby šifrovania dát pri komerčne využívaných Wi-Fi technológiách. Tretia kapitola sa zaoberá spôsobom využitia tejto Wi-Fi technológie v strojárenstve pomocou protokolu ZigBee a jemu pridruženým zariadeniam XBee. Štvrtá kapitola opäť približuje spôsoby zabezpečenia prenosu dát, ale tento krát využívaných v priemysle. Záverečná kapitola je venovaná tvorbe automatizovaného bezdrôtového systému pomocou technológie XBee. Je v nej uvedený postup programovania modulov XBee a riadenia v programe MATLAB. Koniec kapitoly je tvorený výsledkami a zhodnotením funkčnosti systému.
Kľúčové slová:
riadenie, ZigBee, XBee, Wi-Fi, zabezpecenie prenosu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene