May 27, 2020   11:29 a.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson
     
     
Projects
     
     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design and simulation of robotized assembly lines in the environment Robot Studio
Written by (author): Ing. Lukáš Nagy
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:
Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a simulácia robotizovanej montážnej linky v prostredí Robot Studio
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom robotizovaného pracoviska v prostredí RobotStudio. V úvode sa oboznámime s teoretickou problematikou robotiky, aplikáciami, softwarom na simuláciu a prgramovaním. V práci budú využité roboty IRB 6620 od firmy ABB nakoľko máme s nimi spoluprácu v našom ústave. Ďaľej softvérom pre simuláciu a offline programovanie od ABB -- RobotStudio, ktoré umožňuje programovanie robotov a nakoniec celkovým návrhom robotizovaného pracoviska. V práci sú využité roboty IRB 6620, ktoré sa spájajú s tradičnými prvkami ABB, ako sú odolnosť voči kolíziám, či nízke náklady na údržbu. Práca sa zaoberá efektívnym využitím týchto robotov, ako aj všetkých inteligentných komponentov. V navrhnutom robotizovanom pracovisku sú vytvorené dva roboty IRB 6620 so vzduchovými zachytávačmi na prekladanie, dva dopravníky na presun a europaleta na odkladanie tovaru.
Key words:RobotStudio, offline programovanie, Robot, robotizované pracovisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited