Dec 6, 2019   2:00 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Methods of continuous identification of systems with forgetting and using in machine industry
Written by (author): Ing. Michal Toman
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metódy priebežnej identifikácie systémov so zabúdaním a ich nasadenie v strojárenstve
Summary:Práca sa zaoberá metódami priebežnej identifikácie sústav s využitím viacerých metód zabúdania neinformatívnych dát, ktoré môžu ohroziť správnu funkčnosť a spoľahlivosť algoritmov. Práca sa skladá z dvoch častí. V teoretickej časti sú rozobrané rôzne delenia, metódy a prístupy k priebežnej identifikácii a k zabúdaniu informácii. Podľa zadania práca neopisuje všetky metódy využívané pri identifikácii, ale smeruje len k určitým riešeniam. Najpodrobnejšie sú popísané rekurzívne algoritmy využívajúce váhovanie (zabúdanie) informácii a ich modifikácie pre dlhodobé nasadenie vzhľadom na použitú periódu vzorkovania v danom systéme. Praktická časť práce sa následne zaoberá overovaním vlastností vybraných algoritmov na reálnom modeli a zo simulácii v systéme Matlab -- Simulik.
Key words:identifikácia systémov, alternatívna kovariančná matica, váhovanie (zabúdanie) informácii

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited