May 28, 2020   10:39 a.m. Viliam
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

Contacts
     
     
Lesson
     
Final thesis
     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Deployment possibilities of WiFi wireless communication and its application in mechanical engineering
Written by (author):
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Juraj Camber, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti nasadenia WiFi bezdrôtovej komunikácie a jej využitie v strojárenstve
Summary:Zadaním mojej bakalárskej práce bolo popísať možnosti nasadenia WiFi bezdrôtovej komunikácie a jej využitie v strojárenstve. Rozobral som základné pojmy o technológii WiFi, ktorá sa tiež označuje ako norma IEEE 802.11. Zameral som sa na jednotlivé módy, v ktorých môžu WiFi zariadenia pracovať, na najpoužívanejšie štandardy pre komunikáciu v bezdrôtových sieťach založených na technológii WiFi, možnosti zabezpečenia týchto sietí a ich výhody a nevýhody z hľadiska nasadenia v strojárenstve. Nasadenie technológie WiFi v priemysle som rozobral na projekte APVT riešeným na KAM SjF STU v Bratislave. Tento projekt sa zaoberá čističkou odpadových vôd v obci Zohor. Záverom som vykonal nakonfigurovanie vlastnej bezdrôtovej siete pomocou technológie WiFi, v ktorej som meral prenosovú rýchlosť dát v závislosti od použitého WiFi zariadenia, vzdialenosti, zabezpečenia a rušenia.
Key words:WiFi, bezpečnosť bezdrôtových sietí, čistička odpadových vôd

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited