30. 10. 2020  15:11 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

     
     
Výuka
     
     
Projekty     Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Možnosti nasadenia WiFi bezdrôtovej komunikácie a jej využitie v strojárenstve
Autor:
Ing. Oliver Findl
Pracoviště:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Možnosti nasadenia WiFi bezdrôtovej komunikácie a jej využitie v strojárenstve
Abstrakt:
Zadaním mojej bakalárskej práce bolo popísať možnosti nasadenia WiFi bezdrôtovej komunikácie a jej využitie v strojárenstve. Rozobral som základné pojmy o technológii WiFi, ktorá sa tiež označuje ako norma IEEE 802.11. Zameral som sa na jednotlivé módy, v ktorých môžu WiFi zariadenia pracovať, na najpoužívanejšie štandardy pre komunikáciu v bezdrôtových sieťach založených na technológii WiFi, možnosti zabezpečenia týchto sietí a ich výhody a nevýhody z hľadiska nasadenia v strojárenstve. Nasadenie technológie WiFi v priemysle som rozobral na projekte APVT riešeným na KAM SjF STU v Bratislave. Tento projekt sa zaoberá čističkou odpadových vôd v obci Zohor. Záverom som vykonal nakonfigurovanie vlastnej bezdrôtovej siete pomocou technológie WiFi, v ktorej som meral prenosovú rýchlosť dát v závislosti od použitého WiFi zariadenia, vzdialenosti, zabezpečenia a rušenia.
Klíčová slova:WiFi, bezpečnosť bezdrôtových sietí, čistička odpadových vôd

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně