Sep 26, 2020   4:03 a.m. Edita
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

     
Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects          Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Application of latest 3D gaming graphic accelerators for engineering software applications
Written by (author):
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Juraj Kapusta, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie najnovších 3D herných grafických akcelerátorov pre strojárenské softvérové aplikácie
Summary:
Vo svojej práci som popísal spôsoby možného urýchlenia matematických výpočtov v softvérom prostredí Matlab, vykonávaných v FPU s využitím metód GPGPU výpočtov. Zameral som sa na problematiku grafických výpočtových jednotiek a ich využitie v softvérových aplikáciach. Teoreticky som popísal rôzne využitie grafických akcelerátorov v praktickej oblasti, pričom som tiež teoreticky popísal architektúru Fermi použitého grafického akcelerátora. Navzájom som porovnal rýchlosť rôznych výpočtov medzi CPU a GPU vykonávaných v prostredí Matlab, tak že som vytvoril niekoľko programov, pričom na akceleráciu výpočtov pomocou GPU som využil voľne dostupnú doplnkovú knižnicu GPUmat. V práci sú tiež popísané rôzne spôsoby využitia GPU akcelerácie v prostredí Matlab, ale aj v rôznych iných softvérových aplikáciách.
Key words:
Matlab, GPGPU, GPU, CPU

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited