Jan 26, 2020   12:35 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Control of flying mobile intelligent agents
Written by (author): Ing. Ivan Žabka
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Kapusta, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ovládanie lietajúceho mobilného prieskumného agenta
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá ovládaním mobilného prieskumného agenta AR. Drone. V prvej časti je priblížená téma mobilných prieskumných agentov a je vysvetlený princíp letu viacrotorových prieskumných agentov. V tejto časti je aj oboznámenie s mobilným prieskumným agentom AR. Drone. V druhej časti je vysvetlené fungovanie inerciálneho navigačného systému a jednotlivých typov akcelerometrov a gyroskopov. Tretia časť je praktická. Táto časť vysvetľuje možnosti ovládania mobilného prieskumného agenta AR. Drone cez rôzne operačné systémy. Cez tieto operačné systémy je prevedené ovládanie pomocou rôznych programov , ktoré sú bližšie popísané. V závere je vybraný a zdôvodnený tento výber najlepšieho operačného systému pre bežného užívateľa ako aj pre vývojára.
Key words:kvadrikoptéra, mobilný prieskumný agent, naklopenie, naklonenie, vybočenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited