Feb 18, 2020   1:00 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Usage of the wireless technologies on base ZigBee for concept design of inteligent house
Written by (author): Ing. Martin Šauša
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Vlček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie bezdrôtových technológií na báze ZigBee pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti a riadenia vybraných funkčných prvkov
Summary:Cieľom tejto práce bolo demonštrovať funkčnosť bezdrôtovej komunikačnej technológie ZigBee. Prvá časť opisuje podstatu a potrebu inteligentnej domácnosti v súčasnej dobe. Druhá časť opisuje podrobnejší prehľad o štandarde a štruktúre ZigBee. Taktiež obsahuje popis možností vysielania na báze ZigBee, tvorbu topológii a prehľad dostupných ZigBee modulov na svetovom trhu. Túto časť nám uzatvára stručný prehľad o platforme Atmel AVR a mikropočítači ATmega328P. V poslednej tretej časti sa podrobnejšie venujem zostrojeniu ukážky pre demonštráciu funkčnosti vytvoreného modelu, ktorý je možno aplikovať aj do praxe.
Key words:Inteligentná domácnosť, XBEE, ZigBee

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited