Feb 21, 2020   11:23 a.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibilities of using WiFi communication and its utilization in petrochemical industry
Written by (author): Ing. Ľudovít Sándor
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti nasadenia WiFi bezdrôtovej komunikácie a jej využitie v petrochemickom priemysle
Summary:Táto práca sa venuje jednak teoretickému objasneniu fungovania WiFi siete vo všeobecnosti, a jednak sa tiež zaoberá objasneniu fungovania WiFi siete v strojárstve, do ktorého sa postupne táto technológia zavádza. Predstavuje sa tu nový celosvetovo uznávaný štandard WirelessHART. V poslednej časti bakalárskej práce sa špecifikuje konkrétne vybraný produkt nazývaný Rosemount 2160, ktorého využitie sa môže zužitkovať v petrochemickom priemysle. V tejto casti je rozpísaná konštrukcia produktu, jeho vyhotovenie a výhody Rosemountu 2160.
Key words:štandard WirelessHART , komerčná technológia WiFi, využitie WiFi v priemysle

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited