Nov 22, 2019   7:46 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modern methods of robust on – line identification of systems and their application in engineering
Written by (author): Ing. Michal Bartko, PhD.
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Opponent:Ing. Ondrej Smutný
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné metódy priebežnej identifikácie systémov a ich nasadenie v strojárenstve
Summary:Práca je zameraná na teoretický opis a porovnávanie metód priebežnej identifikácie, ich schopnosti sledovať parametre premenné v čase dynamických systémov z hľadiská dlhodobého behu za účelom vytvorenia metódy s lepšími výsledkami. Porovnávajú sa tri metódy zabúdania nadbytočných informácií: Regularizované Exponenciálne Zabúdanie (REZ), Regularizované Exponenciálne Zabúdanie s Alternatívnou Kovariančnou Maticou (REZAKM) a novovzniknutá metóda Hybridné Regularizované Exponenciálne Zabúdanie s Alternatívnou Kovariančnou Maticou (HREZAKM), ktorá je zložená z prvých dvoch metód a využíva ich výhody. Kvalitatívnymi zložkami porovnávania sú integrálna suma Euklidovskej normy odchýlky parametrov, respektíve výstupov (IS) a integrálna suma chyby predikcie priebežnej identifikácie (PE). Všetky tri algoritmy sú testované v softvérovom simulačnom prostredí Matlab -- Simulink.
Key words:identifikácia systémov, časovo premenné parametre, robustnosť, apriórna a aposteriórna informácia, adaptívne riadenie, rekurzívny algoritmus, metódy zabúdania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited