1. 6. 2020  10:28 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty          Výučba          
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Moderné metódy priebežnej identifikácie systémov a ich nasadenie v strojárenstve
Autor:
Pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Moderné metódy priebežnej identifikácie systémov a ich nasadenie v strojárenstve
Abstrakt:Práca je zameraná na teoretický opis a porovnávanie metód priebežnej identifikácie, ich schopnosti sledovať parametre premenné v čase dynamických systémov z hľadiská dlhodobého behu za účelom vytvorenia metódy s lepšími výsledkami. Porovnávajú sa tri metódy zabúdania nadbytočných informácií: Regularizované Exponenciálne Zabúdanie (REZ), Regularizované Exponenciálne Zabúdanie s Alternatívnou Kovariančnou Maticou (REZAKM) a novovzniknutá metóda Hybridné Regularizované Exponenciálne Zabúdanie s Alternatívnou Kovariančnou Maticou (HREZAKM), ktorá je zložená z prvých dvoch metód a využíva ich výhody. Kvalitatívnymi zložkami porovnávania sú integrálna suma Euklidovskej normy odchýlky parametrov, respektíve výstupov (IS) a integrálna suma chyby predikcie priebežnej identifikácie (PE). Všetky tri algoritmy sú testované v softvérovom simulačnom prostredí Matlab -- Simulink.
Kľúčové slová:
identifikácia systémov, časovo premenné parametre, robustnosť, apriórna a aposteriórna informácia, adaptívne riadenie, rekurzívny algoritmus, metódy zabúdania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene