Jun 1, 2020   6:39 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     
     
     
     
Projects
     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of smart home in the software Matlab by using 3D MS Kinect sensor system
Written by (author):
Ing. Daniel Szabó
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh inteligentnej domácnosti s využitím 3D senzorického systému MS Kinect v softvérovom prostredí Matlab
Summary:
Cieľom diplomovej práce je charakterizovať inteligentné domácnosti a priblížiť fungovanie 3D senzorických systémov. Pre naplnenia tohto cieľa budeme skúmať inteligentné domácnosti ako také, ich historický vývoj a tiež demografické trendy, ktoré nám hovoria o opodstatnenosti existencie tejto technológie. Ďalším cieľom práce je pochopenie fungovania softvérového prostredia Matlab a následný návrh simulácie inteligentného prostredia. Pre vizualizáciu fungovania inteligentného prostredia využijeme 3D senzorický systém MS Kinect. Senzory, 3D kamery a ďalšie náležitosti bližšie charakterizujeme v práci. Pred vizualizáciou je nevyhnutná simulácia tohto prostredia v prostredí Matlab GUI. Postup návrhu v tomto prostredí je možné sledovať v šiestej kapitole tejto diplomovej práce. Posledným cieľom je overenie fungovania vzájomného prepojenia MS Kinect a softvérového prostredia Matlab. Na prepojenie využijeme aplikáciu FAAST. Získané výsledky budú znázornené v obrázkovej forme.
Key words:
Matlab GUI, inteligentná domácnosť, MS Kinect, 3D senzorické systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited