8. 12. 2019  1:52 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikačné číslo: 2232
Univerzitný e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh inteligentnej domácnosti s využitím 3D senzorického systému MS Kinect v softvérovom prostredí Matlab
Autor: Ing. Daniel Szabó
Pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Milan Vachálek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh inteligentnej domácnosti s využitím 3D senzorického systému MS Kinect v softvérovom prostredí Matlab
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je charakterizovať inteligentné domácnosti a priblížiť fungovanie 3D senzorických systémov. Pre naplnenia tohto cieľa budeme skúmať inteligentné domácnosti ako také, ich historický vývoj a tiež demografické trendy, ktoré nám hovoria o opodstatnenosti existencie tejto technológie. Ďalším cieľom práce je pochopenie fungovania softvérového prostredia Matlab a následný návrh simulácie inteligentného prostredia. Pre vizualizáciu fungovania inteligentného prostredia využijeme 3D senzorický systém MS Kinect. Senzory, 3D kamery a ďalšie náležitosti bližšie charakterizujeme v práci. Pred vizualizáciou je nevyhnutná simulácia tohto prostredia v prostredí Matlab GUI. Postup návrhu v tomto prostredí je možné sledovať v šiestej kapitole tejto diplomovej práce. Posledným cieľom je overenie fungovania vzájomného prepojenia MS Kinect a softvérového prostredia Matlab. Na prepojenie využijeme aplikáciu FAAST. Získané výsledky budú znázornené v obrázkovej forme.
Kľúčové slová:Matlab GUI, inteligentná domácnosť, MS Kinect, 3D senzorické systémy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene