May 27, 2020   12:24 p.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     
     
Lesson
     
     
Projects          Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Practical application of ZigBee wireless technology on model for lighting control in room
Written by (author):
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Praktická aplikácia využitia bezdrôtovej technológie ZigBee na modely regulácie osvetlenia v miestnosti
Summary:Zadaním mojej diplomovej práce bolo popísať možnosti nasadenia bezdrôtových technológií a ich využitie pre automatizáciu a strojárenstvo. Diplomová práca je zameraná primárne na technológiu ZigBee, resp. moduly XBee, ktoré sú na tejto technológii založené. Táto technológia bola zvolená lebo je ľahko dostupná, lacná, využíva pre svoju funkciu celosvetovo bezplatné ISM frekvenčné pásma a má dostačujúci dosah i dátovú priepustnosť pre väčšinu aplikácií z oboru automatizácie a strojárenstva. Ďalej sú opísané možnosti nasadenia bezdrôtových technológií do oblasti automatizácie a strojárenstva. Primárne sa jedná o automatizáciu procesov v budovách a domácnostiach. Záverom je popísaný postup realizácie regulácie osvetlenia pomocou modulov XBee, tvorba tohto modelu a riadiaceho programu v softwarovom prostredí MATLAB.
Key words:
ZigBee, XBee, MATLAB, regulácia osvetlenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited