May 27, 2020   12:23 p.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 

Contacts
     
     Lesson
     
Final thesis     
          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Use of wireless technologies based on ZIGBEE AND CONTROL SYSTEM BASED ON ARM Raspberry Pi concept design smart homes
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ondrej Smutný
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie bezdrôtových technológií na báze ZigBee a riadiaceho systému na báze ARM Raspberry Pi pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti
Summary:
Nakoľko sa neustále zvyšujú nároky na kvalitu ľudského života, čoraz častejšie sa začína objavovať pojem inteligentná domácnosť. Na trhu je veľké množstvo firiem a hotových produktov zaoberajúcou sa danou problematikou. Často krát však tieto systémy úplne nevyhovujú užívateľovi, alebo sú cenovo náročné. Keďže sú nové technológie Wi-Fi komunikáciou a technológie nových mikropočítačov, rozhodli sme sa vytvoriť vlastný návrh inteligentnej domácnosti. Zaviesť do rodinného domu určitý stupeň inteligencie, a zároveň tak zlepšiť kvalitu života užívateľov je výzva. Nakoľko je problematika inteligentných domácností široká, rozhodli sme sa realizovať zabezpečovací systém. V jednotlivých kapitolách tejto práce sa najprv oboznámime s problematikou inteligentných domácností. Následne na to si predstavíme technológie, s ktorými budeme pracovať. Tieto technológie budeme spoznávať a zisťovať konkrétne parametre, aby bolo možné určiť vhodnosť týchto technológií pre náš zabezpečovací systém. V konečnom kroku zostavíme zariadenie, ktoré bude spĺňať vysoké nároky na zabezpečovací systém inteligentnej domácnosti. Pritom chceme zachovať modularitu systému a cenovú dostupnosť. Wi-Fi komunikáciu použijeme na prenos údajov. Pre takto zvolenú komunikáciu sa prejavia nesporné výhody. Správnym kompromisom, zvoleným hardvérom a flexibilným softvérom dostávame veľmi zaujímavú alternatívu k existujúcim systémom, ktoré už na trhu existujú. V závere si uvedieme možnosti pre rozšírenie systému a ďalšie alternatívy, ako sa dá so spomínanými technológiami zvýšiť komfort a kvalita moderných inteligentných domácností.
Key words:
Raspberry Pi, ZigBee, Inteligentná domácnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited