19. 2. 2020  11:42 Vlasta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využitie bezdrôtových technológií na báze ZigBee a riadiaceho systému na báze ARM Raspberry Pi pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti
Autor: Ing. Michal Kováč
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Smutný
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie bezdrôtových technológií na báze ZigBee a riadiaceho systému na báze ARM Raspberry Pi pre návrh konceptu inteligentnej domácnosti
Abstrakt:Nakoľko sa neustále zvyšujú nároky na kvalitu ľudského života, čoraz častejšie sa začína objavovať pojem inteligentná domácnosť. Na trhu je veľké množstvo firiem a hotových produktov zaoberajúcou sa danou problematikou. Často krát však tieto systémy úplne nevyhovujú užívateľovi, alebo sú cenovo náročné. Keďže sú nové technológie Wi-Fi komunikáciou a technológie nových mikropočítačov, rozhodli sme sa vytvoriť vlastný návrh inteligentnej domácnosti. Zaviesť do rodinného domu určitý stupeň inteligencie, a zároveň tak zlepšiť kvalitu života užívateľov je výzva. Nakoľko je problematika inteligentných domácností široká, rozhodli sme sa realizovať zabezpečovací systém. V jednotlivých kapitolách tejto práce sa najprv oboznámime s problematikou inteligentných domácností. Následne na to si predstavíme technológie, s ktorými budeme pracovať. Tieto technológie budeme spoznávať a zisťovať konkrétne parametre, aby bolo možné určiť vhodnosť týchto technológií pre náš zabezpečovací systém. V konečnom kroku zostavíme zariadenie, ktoré bude spĺňať vysoké nároky na zabezpečovací systém inteligentnej domácnosti. Pritom chceme zachovať modularitu systému a cenovú dostupnosť. Wi-Fi komunikáciu použijeme na prenos údajov. Pre takto zvolenú komunikáciu sa prejavia nesporné výhody. Správnym kompromisom, zvoleným hardvérom a flexibilným softvérom dostávame veľmi zaujímavú alternatívu k existujúcim systémom, ktoré už na trhu existujú. V závere si uvedieme možnosti pre rozšírenie systému a ďalšie alternatívy, ako sa dá so spomínanými technológiami zvýšiť komfort a kvalita moderných inteligentných domácností.
Klíčová slova:Raspberry Pi, ZigBee, Inteligentná domácnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně