19. 2. 2020  12:50 Vlasta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Simulačný model robotického 3D ramena pre výpočet priamej a inverznej kinematiky
Autor: Ing. Ján Kováč
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Simulačný model robotického 3D ramena pre výpočet priamej a inverznej kinematiky
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť a realizovať softvérový model výpočtov v 3D priestore pre potreby priamej a inverznej kinematickej úlohy s možnosťou vizualizácie trajektórie pohybu prostredníctvom grafického modelu. Celá úloha je aplikovaná pre robotické rameno Schunk. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola je venovaná histórii robotiky a priemyselných robotov a následne vysvetleniu základnej terminológie robotiky. Druhá kapitola je zameraná na mechaniku robotov, kde je pozornosť upriamená hlavne na vysvetlenie problému priamej a inverznej kinematiky spolu s možnými prístupmi ich riešenia. Tretia kapitola sa zaoberá opisom robotického ramena Schunk. V štvrtej kapitole sú teoreticky objasnené technológie použité pri vývoji softvéru. Piata záverečná kapitole je venovaná návrhu a realizácii softvéru. Na začiatku sú vysvetlené prístupy riešenia problému priamej a inverznej kinematiky. Ďalej sú v nej uvedené postupy pri vytváraní grafického modelu robotického ramena a spôsob jeho simulácie. Na záver kapitoly je uvedené riešenie pre grafické užívateľské prostredie softvéru.
Klíčová slova:priama kinematika, inverzná kinematika, Java, Swing, JOGL

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně