6. 6. 2020  19:21 Norbert
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

     
     
     
Závěrečná práce
     
     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Praktická aplikácia využitia bezdrôtovej technológie ZigBee na modely regulácie teploty v miestnosti
Autor: Ing. Boris Markovič
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Praktická aplikácia využitia bezdrôtovej technológie ZigBee na modely regulácie teploty v miestnosti
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je poukázať na výhody bezdrôtových technológií a ich možnosti využitia v strojárenstve a v inteligentných domácnostiach. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná bezdrôtovým sieťam a následne podrobnejšiemu opisu jednotlivých štandardov. Druhá kapitola je zameraná na bezdrôtovú technológiu ZigBee a jej pridruženým zariadeniam XBee. Tretia kapitola sa zaoberá využitím technológie ZigBee v strojárenstve a v inteligentných budovách. V štvrtej kapitole je návrh bezdrôtovej regulácie teploty v miestnosti. Záverečná kapitola opisuje realizáciu využitia bezdrôtovej technológie ZigBee na modely regulácie teploty v miestnosti. Je v nej uvedené zostavenie modelu miestnosti a elektrického obvodu, postup programovania modulov XBee a riadenie v programe Matlab. Koniec kapitoly je tvorený výsledkami a zhodnotením funkčnosti systému.
Klíčová slova:
Inteligentná domácnosť, ZigBee, XBee, Regulácia, Matlab

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně