Aug 7, 2020   11:22 a.m. Štefánia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

Contacts
     
Graduate
     
          
Projects     Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Modern methods to accelerate numerical calculations using GPGPU and Cluster technology in engineering under Linux environment of the software PelicanHPC
Written by (author): Ing. Štefan Tóth
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Milan Vachálek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Moderné metódy akcelerácie numerických výpočtov s použitím GPGPU a CLUSTER technológii v strojárenstve pod OS Linux v prostredí HPC Pelikan
Summary:
Hlavným cieľom tejto práce bolo popísať možnosti využitia grafických procesorov a výpočtových sietí (klastrov) na akceleráciu matematických výpočtov. Pri testovaní som využil grafický procesor spoločnosti NVIDIA a počítačovú sieť pozostávajúcu zo 4 počítačov. Ako medzi softvér (middleware) pre výpočtovú sieť som použil voľne dostupné softvérové riešenie Pelican HPC na báze operačného systému Linux , konkrétne Ubuntu. Na testovanie som využil voľne dostupné metódy a návody. Ďalej som využil softvérové prostredie Matlab-u a jeho ekvivalentu GNU Octave pre testovanie v prostredí PelicanHPC.
Key words:
technológia CUDA, klaster, GPGPU, Matlab, PelicanHPC , grafický procesor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited