Aug 14, 2020   10:30 a.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identification number: 2232
University e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
Final thesis
     
               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:The proposal for a robotic machining production line in the enviroment ABB Robot Studio.
Written by (author):
Ing. Maroš Klapáč
Department:
Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Lukáš Bartalský, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh výrobnej robotickej obrábacej linky v prostredí ABB Robot Studio
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom robotickej obrábacej linky v programe ABB Robot Studio. Práca sa v úvode zameriava na definovanie základných pojmov a popisuje využívanie priemyselných robotov v priemysle. Taktiež nám podáva informácie o predaji robotov v minulých rokoch a pridáva víziu do budúcna. V praktickej časti sú rozoberané dôvody výberu daných robotov a komponentov pracoviska. Táto časť poskytuje návod na vytvorenie dopravníka, palety a vytvorenie signálov a programov pre jednotlivé roboty. V navrhnutom robotizovanom pracovisku sú použité 2 roboty IRB 4600 a IRB 2600ID, dopravník na presun veka a europaleta na odkladanie veka. V závere práca opisuje postup vytvorenia pracovnej logiky celého pracoviska. Výstupom z práce je simulácia linky.
Key words:Robotická obrábacia linka, Priemyselný robot, ABB Robot Studio

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited