29. 9. 2020  19:13 Michal, Michaela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Identifikační číslo: 2232
Univerzitní e-mail: jan.vachalek [at] stuba.sk
 
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty
     
     
Výuka     
Závěrečná práce
     
Projekty          
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Dlhodobá priebežná identifikácia časovo premenlivých systémov
Autor:
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Pracoviště:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Dlhodobá priebežná identifikácia časovo premenlivých systémov
Abstrakt:
Práca sa zaoberá metódami priebežnej identifikácie a ich možnosťami z hľadiska nasadenia do prevádzky, spolu s adaptívnym riadením pri dlhodobom sledovaní časovo premenlivých dynamických systémov. Dôraz je kladený na dlhodobé nasadenie, z tohto dôvodu je podrobne rozoberaný najmä mechanizmus práce s neinformatívnymi dátami a samotný proces realizácie algoritmov. Práca je rozdelená na teoretickú a simulačno experimentálnu časť. Rozoberané sú postupy priebežnej identifikácie, kde neinformatívne dáta, ktoré by prípadne mohli destabilizovať numerický výpočet parametrov identifikovaného systému, sú váhované zvolenou metódou váhovania dát pre ich "zabúdanie". Sledované sú dva novovytvorené algoritmy priebežnej identifikácie využívajúce techniku alternatívnej kovariančnej matice a ich dve modifikácie. Všetky algoritmy sú overené na simuláciách, a následne testované na laboratórnom modeli. Záverom je prevedené praktické zhodnotenie algoritmov uvedených v práci oproti bežne používaným. Spracované je aj doplnkové rozšírenie práce o alternatívny pohľad na možné iné riešenia danej problematiky. Toto rozšírenie sa zaoberá spôsobmi priebežnej identifikácie, kde neinformatívnosť dát je potlačená aktuálnym výberom z pripravených sád linearizovaných modelov daného systému a ich akcelerovaným numerickým spracovaním s využitím výpočtových paralelizačných metód. Uvedený je spôsob tvorby, návrh a praktická realizácia dátových úložísk a linearizovaných modelov a ich následné paralelizované numerické spracovanie pre potreby priebežnej identifikácie. Vykonané sú základné úvahy a testy pre možné smery riešenia s perspektívou ich prípadného využitia.
Klíčová slova:
zabúdanie, alternatívna kovariančná matica, GPGPU, priebežná identifikácia, HPC

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně