Jan 29, 2020   6:15 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identification number: 22461
University e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Hydroponics as a Risk Factor for the Penetration of Contaminants into the Food Chain
Written by (author): Ing. Tatiana Lopatková
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Opponent:Ing. Paula Brandeburová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hydropónia ako rizikový faktor prieniku kontaminantov do potravového reťazca
Summary:Bakalárska práca je venovaná problematike hydropónie a s ňou súvisiacou možnosťou prieniku kontaminantov do potravového reťazca pri jej intenzívnom využívaní. Hydroponické pestovanie je spôsob vegetatívnej kultivácie rastlín bez prítomnosti pôdy, pričom sa používa buď substrát a živný roztok alebo sa substrát nepoužíva vôbec. Využitie hydroponického pestovania zeleniny má potenciál zmierniť negatívne dopady súčasnej výroby a distribúcie potravín na životné prostredie. Pri tomto spôsobe pestovania dochádza k zníženiu spotreby vody i energie a maximálnemu využitiu priestorov, čiže sa môže využívať aj v oblastiach s vysokou hustotou zaľudnenia, čím dochádza k výraznému sprístupneniu a zjednodušeniu potravového reťazca. Celkové zníženie uhlíkovej stopy a z toho prameniace výhody spôsobujú, že táto metóda poľnohospodárskej výroby je významným krokom vpred pri zlepšovaní trvalo udržateľného rozvoja. Predkladaná práca sa ďalej zaoberá zisťovaním, či pri takomto spôsobe pestovania nedochádza ku kontaminácii plodov nežiaducimi látkami vplyvom využitia čistiarenských kalov.
Key words:bezpôdne pestovanie, čistiarensky kal, kontaminácia plodov rastlín, hydropónia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited