Oct 20, 2020   5:24 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identification number: 22461
University e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

     
Graduate
     
Lesson
     
     
Projects
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Isolation and characterization of chosen content components of catkins and their exploitage as food additives
Written by (author):
Department:
Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Izolácia a charakterizácia vybraných obsahových zložiek jahniad a ich využitie ako potravinárske aditíva
Summary:
Táto diplomová práca sa zaoberá izoláciou a charakterizáciou obsahových zložiek jahniad z vybraných rastlín: Breza previsnutá (Betula pendula L.) a Topoľ čierny (Populus nigra L.). Jednotlivé časti skúmaných rastlín, napr. listy, listové púčiky, kvety a kôra obsahujú aromaticky aktívne látky. Vďaka tomu ponúkajú pestrú škálu účinkov, ktoré sú využívané v súčasnom potravinárskom a kozmetickom priemysle, ale aj v medicíne. Cieľom tejto práce bolo: pomocou teoretických vedomostí z odborných publikácií prezentovať rôzne spôsoby izolácií a analýzy esenciálnych olejov. Na základe analýzy GC/MS celkovo bolo identifikované 28 rôznych zlúčenín z Topoľa čierneho a 12 z Brezy previsnutej. Súčasne analýzou prebehlo aj senzorické hodnotenie štiepok a kôry rôznych drevín. Stupnicovou metódou bola hodnotená celková senzorická chutnosť.
Key words:
jahňady brezy a topoľa, izolačné techniky, GC/MS analýza, produkty aromatických rastlín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited