Oct 21, 2020   6:45 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identification number: 22461
University e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 

     
Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Isolation and characterization selected components of parasitic plants and their use to perfuming products
Written by (author): Ing. Simona Goliašová
Department:
Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Izolácia a charakterizácia vybraných obsahových zložiek cudzopasných rastlín a ich využitie pri parfumácii výrobkov
Summary:
Diplomová práca je zameraná na preskúmanie častí cudzopasných rastlín a izoláciu obsahových látok z nich. Pre ich rôzne vlastnosti ich možno využiť nielen v parfumérskom priemysle, ale aj v kozmetickom či potravinárskom. Významnou schopnosťou rastlín je možnosť syntetizovať širokú škálu sekundárnych metabolitov. Skúmanými rastlinami boli Imelo biele (Viscum album L.), Brečtan popínavý (Hedera helix L.) a lišajníky (Lichens) rodu Evernia prunastri. Ich obsahové látky sú zaujímavé svojou farmakologickou účinnosťou či vonným charakterom. Použitím izolačných metód sa z častí rastlín (listy, drevnaté časti, plody a stielky lišajníkov) získali extrakty, ktoré sa podrobili analýze pomocou plynového chromatografu v kombinácii s hmotnostným detektorom. Výsledkom bola identifikácia rôznych zlúčenín. V prípade imela je zaujímavé, že sa dá predpokladať kumulácia ftalátov, ktoré dokáže prebudovať na estery. Identifikované prchavé látky z listov a plodov boli v pomere cca 2:1. Z brečtanového extraktu bolo identifikovaných menšie množstvo prítomných látok. Hlavný podiel zastupoval hexahydro farnezyl acetón, ktorý je nositeľom senzorických vlastností. Vo zmesi lišajníkov sa nachádzali typické zložky ako orcinol, látka zodpovedná za vôňu machových extraktov.
Key words:
Imelo biele, izolácia, Brečtan popínavý, orcinol, lišajníky, extrakty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited