28. 3. 2020  16:50 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identifikačné číslo: 22461
Univerzitný e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Izolácia a charakterizácia vybraných obsahových zložiek cudzopasných rastlín a ich využitie pri parfumácii výrobkov
Autor: Ing. Simona Goliašová
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Oponent:Ing. Andrej Chyba, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Izolácia a charakterizácia vybraných obsahových zložiek cudzopasných rastlín a ich využitie pri parfumácii výrobkov
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na preskúmanie častí cudzopasných rastlín a izoláciu obsahových látok z nich. Pre ich rôzne vlastnosti ich možno využiť nielen v parfumérskom priemysle, ale aj v kozmetickom či potravinárskom. Významnou schopnosťou rastlín je možnosť syntetizovať širokú škálu sekundárnych metabolitov. Skúmanými rastlinami boli Imelo biele (Viscum album L.), Brečtan popínavý (Hedera helix L.) a lišajníky (Lichens) rodu Evernia prunastri. Ich obsahové látky sú zaujímavé svojou farmakologickou účinnosťou či vonným charakterom. Použitím izolačných metód sa z častí rastlín (listy, drevnaté časti, plody a stielky lišajníkov) získali extrakty, ktoré sa podrobili analýze pomocou plynového chromatografu v kombinácii s hmotnostným detektorom. Výsledkom bola identifikácia rôznych zlúčenín. V prípade imela je zaujímavé, že sa dá predpokladať kumulácia ftalátov, ktoré dokáže prebudovať na estery. Identifikované prchavé látky z listov a plodov boli v pomere cca 2:1. Z brečtanového extraktu bolo identifikovaných menšie množstvo prítomných látok. Hlavný podiel zastupoval hexahydro farnezyl acetón, ktorý je nositeľom senzorických vlastností. Vo zmesi lišajníkov sa nachádzali typické zložky ako orcinol, látka zodpovedná za vôňu machových extraktov.
Kľúčové slová:Imelo biele, izolácia, Brečtan popínavý, orcinol, lišajníky, extrakty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene