Oct 24, 2020   4:29 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identification number: 22461
University e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 

Contacts     Graduate          
     
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Penetration of Selected Micropollutants from Stabilized Sewage Sludge into Different Parts of Tomato Plant (Solanum Lycopersicum L.)
Written by (author):
Bc. Róbert Zváč
Department:
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prestup vybraných mikropolutantov zo stabilizovaného kalu do jednotlivých častí Rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.)
Summary:
Kaly vyprodukované čistiarňami odpadových vôd obsahujú okrem živín a stopových prvkov aj mikropolutanty, ktoré predstavujú nebezpečenstvo nielen pre živočíchov, ale aj pre samotné životné prostredie. Táto bakalárska práca sa zaoberá možným prestupom kontaminantov z vyprodukovaného stabilizovaného kalu do rôznych častí rastlín Rajčiak jedlý. Stabilizovaný kal, na ktorom boli rastliny pestované, pochádzal z čistiarne odpadových vôd Bratislava - Petržalka. Ako modelová rastlina bol použitý Rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.), pretože semená tejto rastliny dokážu bez poškodenia prejsť celou technologickou linkou čistiarne odpadových vôd, vrátane jej mechanického i biologického stupňa. Sledovali sme celkom 15 druhov liečiv a drog, ktoré boli následne analyzované v rôznych častiach rastliny (korene, stonka, listy, plody). Získané výsledky dokázali, že niektoré kontaminanty dokážu prestupovať do jednotlivých častí rajčiaka, čo umožňuje ich opätovný prienik do potravinového reťazca. Na analýzu kalu i samotných častí rajčiaka bola použitá metóda vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie spojenej s hmotnostným spektrometrom.
Key words:čistiarenský kal, ČOV, drogy, liečivá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited