7. 4. 2020  22:59 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identifikačné číslo: 22461
Univerzitný e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Prestup vybraných mikropolutantov zo stabilizovaného kalu do jednotlivých častí Rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.)
Autor: Bc. Róbert Zváč
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Oponent:Ing. Marianna Czölderová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Prestup vybraných mikropolutantov zo stabilizovaného kalu do jednotlivých častí Rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.)
Abstrakt:Kaly vyprodukované čistiarňami odpadových vôd obsahujú okrem živín a stopových prvkov aj mikropolutanty, ktoré predstavujú nebezpečenstvo nielen pre živočíchov, ale aj pre samotné životné prostredie. Táto bakalárska práca sa zaoberá možným prestupom kontaminantov z vyprodukovaného stabilizovaného kalu do rôznych častí rastlín Rajčiak jedlý. Stabilizovaný kal, na ktorom boli rastliny pestované, pochádzal z čistiarne odpadových vôd Bratislava - Petržalka. Ako modelová rastlina bol použitý Rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.), pretože semená tejto rastliny dokážu bez poškodenia prejsť celou technologickou linkou čistiarne odpadových vôd, vrátane jej mechanického i biologického stupňa. Sledovali sme celkom 15 druhov liečiv a drog, ktoré boli následne analyzované v rôznych častiach rastliny (korene, stonka, listy, plody). Získané výsledky dokázali, že niektoré kontaminanty dokážu prestupovať do jednotlivých častí rajčiaka, čo umožňuje ich opätovný prienik do potravinového reťazca. Na analýzu kalu i samotných častí rajčiaka bola použitá metóda vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie spojenej s hmotnostným spektrometrom.
Kľúčové slová:čistiarenský kal, ČOV, drogy, liečivá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene