Jan 19, 2020   8:44 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identification number: 22461
University e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring Penetration of Selected Pharmaceutical Products into Agricultural Crops
Written by (author): Ing. Eva Cingelová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Opponent:Ing. Marianna Czölderová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie prieniku vybraných liečiv do poľnohospodárskych plodín
Summary:Táto práca sa zaoberá príjmom a distribúciou liečiv a nelegálnych drog jednotlivými časťami vybraných druhov rastlín. Zistilo sa, že rastliny tieto látky prijímajú, distribuujú a ukladajú vo svojich tkanivách. Rastliny Rajčiaka jedlého pestované v čistiarenskom kale obsahovali až 15 rôznych látok, pričom v najväčšom množstve bol detegovaný karbamazepín, ktorý v listoch rastliny dosahoval hodnoty až 32 ng/ml. Koncentrácie týchto látok v plodoch sa pohybovali v rozmedzí od 2 do 0,3 ng/ml. Aj ďalšie druhy rastlín (rajčiaky, uhorky, repka olejná a šalát) pestované hydroponicky v modelovom systéme s prídavkom karbamazepínu do živného roztoku prijímali a distribuovali karbamazepín aj jeho metabolity. Vyššie koncentrácie nad 43 μg/ml sa nachádzali v koreňoch a listoch rastlín. V plodoch sa koncentrácie pohybovali od 4,1 do 8,8 ng/ml. Počas experimentov sa zisťovala aj semichronická toxicita vybraných liečiv na klíčiace semená repky olejnej. Z testovaných liečiv najvyššiu toxicitu preukázal ibuprofén, za ním nasledovali ciprofloxacín a diklofenak. Ostatné liečivá nemali výrazný inhibičný vplyv na rozvoj koreňových výhonkov, avšak všetky istým spôsobom ovplyvnili fyziológiu rastu klíčkov.
Key words:nelegálne drogy, hydropónia, odpadová voda, čistiarenský kal, liečivá, kontaminanty, poľnohospodárske plodiny, semichronická toxicita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited