Jan 18, 2020   2:43 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identification number: 22461
University e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fortification of Noble Fruit Spirits
Written by (author): Ing. Zuzana Nízka
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fortifikácia ušľachtilých ovocných destilátov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou výroby ušľachtilých destilátov a ich fortifikáciou. Boli analyzované natívne chuťovo-aromatické komplexy plodov štyroch ovocných druhov – hruška, jablko, čerešňa a slivka. Ovocie bolo po procese kvasenia destilované a získaný destilát obsahoval 61 – 66 % objemových etanolu. Obsah etyl alkoholu v primárnom destiláte bol upravený destilovanou vodou na hodnotu 52 %, rovnaký obsah etyl alkoholu mali aj fortifikované destiláty. Na fortifikáciu ušľachtilých ovocných destilátov boli použité prírodné ovocné arómy, izolované destiláciou s vodnou parou. V práci sú uvedené výsledky analýz GC/MS, pred a po fortifikácii ovocných destilátov. Nefortifikovaný čerešňový destilát obsahoval v chuťovo-aromatickom komplexe 11,96 % benzaldehydu a fortifikovaný 12,31, toto zvýšenie sa odzrkadlilo na zjemnení celkového vnemu pri konzumácii destilátu. Fortifikáciou destilátu z hrušky sa zvýšil obsah metyl a etyl dekadienoátu z 5,85 % na 6,53 %, resp. z 19,47 % na 22,39 %. Pri jablkovom destiláte došlo vplyvom fortifikácie k nárastu 3-metylbutanolu z 10,90 % na 13, 73 % a 1-hexanolu z 2,47 % na 3,20 %. Fortifikáciou slivkového destilátu sa nedosiahol priaznivý výsledok, príčinou by mohol byť výrazný, charakteristický a ničím nenapodobiteľný senzorický profil slivkových destilátov. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zosumarizovať doterajšie vedecké poznatky o ovocných destilátoch, o ich aromatickom komplexe a dosiahnuť zlepšenie senzorického profilu ovocného destilátu pomocou fortifikácie.
Key words:ušľachtilé destiláty, fortifikácia, senzorická kvalita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited