28. 2. 2020  1:39 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identifikační číslo: 22461
Univerzitní e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Fortifikácia ušľachtilých ovocných destilátov
Autor: Ing. Zuzana Nízka
Pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Fortifikácia ušľachtilých ovocných destilátov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou výroby ušľachtilých destilátov a ich fortifikáciou. Boli analyzované natívne chuťovo-aromatické komplexy plodov štyroch ovocných druhov – hruška, jablko, čerešňa a slivka. Ovocie bolo po procese kvasenia destilované a získaný destilát obsahoval 61 – 66 % objemových etanolu. Obsah etyl alkoholu v primárnom destiláte bol upravený destilovanou vodou na hodnotu 52 %, rovnaký obsah etyl alkoholu mali aj fortifikované destiláty. Na fortifikáciu ušľachtilých ovocných destilátov boli použité prírodné ovocné arómy, izolované destiláciou s vodnou parou. V práci sú uvedené výsledky analýz GC/MS, pred a po fortifikácii ovocných destilátov. Nefortifikovaný čerešňový destilát obsahoval v chuťovo-aromatickom komplexe 11,96 % benzaldehydu a fortifikovaný 12,31, toto zvýšenie sa odzrkadlilo na zjemnení celkového vnemu pri konzumácii destilátu. Fortifikáciou destilátu z hrušky sa zvýšil obsah metyl a etyl dekadienoátu z 5,85 % na 6,53 %, resp. z 19,47 % na 22,39 %. Pri jablkovom destiláte došlo vplyvom fortifikácie k nárastu 3-metylbutanolu z 10,90 % na 13, 73 % a 1-hexanolu z 2,47 % na 3,20 %. Fortifikáciou slivkového destilátu sa nedosiahol priaznivý výsledok, príčinou by mohol byť výrazný, charakteristický a ničím nenapodobiteľný senzorický profil slivkových destilátov. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zosumarizovať doterajšie vedecké poznatky o ovocných destilátoch, o ich aromatickom komplexe a dosiahnuť zlepšenie senzorického profilu ovocného destilátu pomocou fortifikácie.
Klíčová slova:ušľachtilé destiláty, fortifikácia, senzorická kvalita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně