May 27, 2020   10:24 a.m. Iveta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identification number: 22461
University e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 

Contacts     
     
     Final thesis     
     Publications
     
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
YearDetails
1.Isolation and Characterization of Components of Bee Products
Schulczová, Sára -- Žemlička, Lukáš
Izolácia a charakterizácia zložiek včelích produktov. Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019Details
2.
Nutritional adequacy and hygienic safety of a mixed diet in enteral nutrition
Kaliňáková, Barbora -- Žemlička, Lukáš
Nutričná adekvátnosť a hygienická bezpečnosť mixovanej stravy v enterálnej výžive. Nutrition news, 3. p. 5--8.
articles in magazines
2019
Details
3.ŠTÚDIA o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré nespadajú pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Baran, Peter -- Dvonka, Vladimír -- Grenčíková, Anna -- Gschweng, David -- Halasz, Ladislav -- Hrubá, Jarmila -- Kováčová, Monika -- Kruželák, Ján -- Mackuľak, Tomáš -- Meszárosová, Dóra -- Popovičová, Alena -- Sulová, Janka -- Škulcová, Andrea -- Škulcová, Emília -- Šuleková, Dáša -- Žemlička, Lukáš
ŠTÚDIA o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré nespadajú pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bratislava,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019. 304 p. ISBN 978-80-8213-006-8.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2019Details
4.
The Biological Effects of Extract from Theobroma cacao
Lopatková, Tatiana -- Žemlička, Lukáš
Biologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.). Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.