Sep 24, 2020   1:40 p.m. Ľuboš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identification number: 22461
University e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 

     
Graduate     Lesson
     
Final thesis
     
     Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Comparison of Antioxidant Effects of Phenolic Acids in Selected Oat Genotypes
Written by (author): Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Department:
Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Mgr. Michaela Havrlentová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Porovnanie antioxidačných účinkov fenolových kyselín vo vybraných genotypoch ovsa
Summary:
Fenolové zlúčeniny tvoria v rastlinnej ríši jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich skupín fytochemikálií. V súčasnosti im je venovaná veľká pozornosť najmä pre ich zdravotne preventívny a antioxidačný účinok. Cieľom tejto práce bolo stanovenie fenolových kyselín vo vybraných genotypoch ovsa pochádzajúcich z génovej banky VÚRV Piešťany a porovnanie ich antioxidačných účinkov viacerými metódami založenými na rôznom mechanizme pôsobenia. Analýzy boli vykonané na troch genotypoch ovsa so žltou farbou plevy, ovsa s čiernou farbou plevy a ovsa nahého. Celkové fenoly boli v extraktoch vzoriek stanovené po alkalickej hydrolýze pomocou Folin-Ciocalteuovho činidla. Ich množstvo sa pohybovalo od 245 mcg GAE/g sušiny (ovos nahý, genotyp Izák) do 3480 mcg GAE/g sušiny (ovos s čiernou farbou plevy, genotyp Mesdag). Prítomné fenolové kyseliny boli analyzované pomocou troch chromatografických techník - TLC, GC-MS a HPLC. Najčastejšie sa vyskytujúcou bola kyselina ferulová vo vzorkách ovsa s čiernou farbou plevy (v priemere 177,7 mg/100 g sušiny), resp. ovsa nahého (v priemere 5,7 mg/100 g sušiny) a kyselina p-kumarová vo vzorkách ovsa so žltou farbou plevy (v priemere 65,6 mg/100 g sušiny). V najnižšom množstve bola stanovená kyselina protokatechová, ktorej prítomnosť sa potvrdila len vo vzorkách ovsa s čiernou farbou plevy. Za účelom porovnania antioxidačnej aktivity detegovaných fenolových kyselín boli ich účinky overené pomocou testu ABTS, analýzou EPR a metódou FRAP. Pôsobenie fenolových kyselín bolo porovnané s účinkami BHT, alfa-tokoferolu a kyseliny L-askorbovej.
Key words:
ovos, antioxidačný účinok, fenolové zlúčeniny, GC-MS, HPLC, EPR


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited