Nov 17, 2019   8:59 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Identification number: 22507
University e-mail: radoslav.paulen [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Optimal operation of membrane separation processes
Written by (author): doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Department: Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)
Opponent 1:prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Opponent 3:prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimálna prevádzka membránových separačných procesov
Summary:Predkladaná habilitačná práca pojednáva o optimálnej prevádzke membránových separačných procesov. Tieto procesy nachádzajú široké uplatnenie v chemickom a biochemickom priemysle a vykazujú sľubný potenciál na rozvoj k dosiahnutiu prevádzkovej excelentnosti. V tejto práci sa zameriavame na nájdenie všeobecnej optimálnej prevádzky procesu diafiltrácie. Hlavnými prínosmi tejto práce sú a) nájdenie časovo-optimálnej prevádzky a prevádzky s minimálnou spotrebou rozpúšťadla pre všeobecný vsádzkový diafiltračný process, b) nájdenie ekonomickej prevádzky zohľadňujúcej súčasne čas vsádzky a spotrebu rozpúšťadla pre všeobecný vsádzkový diafiltračný process, c) nájdenie časovo-optimálnej prevádzky pre všeobecný vsádzkový diafiltračný proces s viaczložkovou separáciou a d) nájdenie časovo-optimálnej prevádzky pre všeobecný vsádzkový diafiltračný proces v prítomnosti zanášania membrány s priebežným odhadovaním parametrov matematického modelu zanášania.
Key words:mebránová separácia, dynamická optimalizácia, zanášanie

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited