Jun 15, 2019   11:39 p.m. Vít
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ladislav Écsi, PhD.
Identification number: 2252
University e-mail: ladislav.ecsi [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Cyril Babál
Vplyv korózie materiálu na mechanické vlastnosti a pevnosť vybraných oceľových armatúr a častí potrubia
June 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Bednárik
Numerická analýza rámu dopravného prostriedku pomocou MKP s kontrolou zvarových spojov
June 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Bernát
Determination of the limiting stress state of a locally corroded pipe after its repair using a welded on patch
May 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ladislav Érsek
Pevnostná analýza separačnej nádoby pomocou MKP
June 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Vplyv teplotného a mechanického zaťaženia na deformačný stav potrubného systému meracej stanice prietoku ropy
June 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Róbert Jerábek
Návrh materiálového modelu pre numerické modelovanie poškodenia hyperelastických materiálov v rámci fenomenologickej plasticity
May 2021Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Kovács
Ladenie materiálových vlastností pre numerickú simuláciu namáhania rázom
July 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radko Kozakovič
Riešenie napätosti kritickej lokality nosnej komory výhrevného panela kotla na odpadové teplo
June 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Kyselica
Návrh a zhotovenie 3D dotykového displeja a analýza prehrievania použitého tranzistora.
June 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Mendel, PhD.
Numerická teplotno-napäťová analýza nitridu kremíka pri opakovaných teplotných rázoch
June 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Michálek
Numerická simulácia opravy potrubí pomocou privarených záplat
June 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboslav Slezák
Numerická analýza rámu horského bicykla z hľadiska deformačno-napäťového pomocou MKP
June 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anton Šalamun
Vplyv zmeny geometrie otvoru veka vysokotlakého reaktora na bezpečnosť prevádzky
June 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Žemberyová
Analýza vzájomnej interakcie plamenca a plášťa plamencového kotla z hľadiska bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti
June 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress