Jun 5, 2020   5:21 a.m. Laura
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Andrej Červeňan, PhD.
Identification number: 2273
University e-mail: andrej.cervenan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)

Contacts
     
          Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Shyamsunder Allimuthu, B.Tech.
Application of vibrodiagnostics for evaluation of industrial robot behavior
May 2019
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladislav Anguš
Nástroje na prevenciu ľudských chýb v jadrovej elektrárni
June 2012
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Balážová
Návrh systému údržby vytláčacieho lisu s využitím QM matice
June 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Balážová
Normatívna základňa priemyselnej údržby
June 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Bednárová
Možnosti uplatnenia analytických nástrojov pri zvyšovaní spoľahlivosti výrobných strojov
June 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Beláčková
Analýza príčin chýb výrobku pri zlepšovaní montážneho procesu
June 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Beláčková
Možnosti zlepšenia procesu montáže zmenou usporiadania pracoviska
June 2013
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Blaško
Mazivá používané v priemyselnej praxi
June 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bruno Boroš
Využitie RFID kódov pri realizácii údržby výrobných systémov v praxi
June 2015Displaying the final thesis
10.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Denis Búry
Aplikácia informačného systému v procese korektívnej údržby
June 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Denis Búry
Informačný systém ako súčasť systému priemyselnej údržby
June 2014Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Dávidek
Optimalizácia systému údržby v spoločnosti BOST SK, a. s.
June 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Denis Dobrozemský
Programový systém pre identifikáciu súčiastok pri automatizovanej paletizácii
June 2008
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Domankuš
Návrh stratégie údržby výrobnej linky Colorado II
June 2011Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Fischer
Monitorizácia výrobného pracoviska s využitím počítačových sietí
June 2007
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Galátová
Porovnanie vplyvu konštrukcie pevného a nastaviteľného upínacieho systému s dôrazom na udržanie procesnej stability a časovú efektivitu merania výliskov
June 2016Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Galátová
Vnútorná inšpekcia ako nástroj na zistenie technického stavu vysokotlakových plynovodov
June 2014Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Maroš Gazda
Využitie metód Rapid prototypingu pri návrhu a výrobe komponentov mechanických manipulačných hlavíc priemyselných robotov
May 2017Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Gaži
Metodika vytvárania štandardov pre korektívnu údržbu
June 2012Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Igor Gvozdiak
Využitie automatizácie a robotiky v procese lepenia komponentov pre automobilový priemysel
June 2009
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Herc
Využitie manžérstva rizika pri údržbe výrobných strojov
June 2014
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Hideghéty
Automatizácia výrobného procesu Messerklappe
June 2007Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrej Hlávek
Zníženie nepodarkovosti na pracovisku zvárania strechy
May 2017Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Hlúbek
Aplikácia metód preventívnej údržby vo výrobných podnikoch
June 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tibor Holčík
Analýza kvality procesu nitovania
June 2011
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tibor Holčík
Uplatnenie priemyselných robotov a manipulátorov pri spracovaní odpadu
June 2009
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Chochlíková
Návrh metodiky interného auditu údržby
June 2013
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Chripková
Návrh metodiky interného auditu údržby
June 2015Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Chromeček
Využitie CAE technológie pri optimalizácii robotizovaného pracoviska pre nanášanie lepidla na strešné obklady
June 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivan Janošík
Návrh štandardizácie operácií montážneho procesu pre zvýšenie objemu produkcie na montážnej linke stropných panelov
June 2012
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Jurík
Návrh robotizovaného pracoviska použitím CAE technológie
June 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. et Ing. Andrej Kleštinec
Modifikácia stratégie udržiavania systémov na základe analýzy histórie korektívnej údržby
June 2014
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Kopecká
Metodika stanovenia optimálnej zásoby náhradných dielov
June 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Kotešovec
Optimalizácia dopravných prostriedkov pri zabezpečovaní predaja a servisu v nadväznosti na jednotlivé strediská a zákazníkov v rámci Slovenska
June 2007Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kubala
Využitie manažérstva rizika pri optimalizácii zásob náhradných dielov
June 2014
Displaying the final thesis
36.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Dávid Kúdela
Application of virtual model of industrial robot based on digital twin in operation and maintenance
May 2020Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Maniaček
Zvyšovanie kvality výliskov strešných panelov
May 2017
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Martančík, PhD.
Zavádzanie Totálne produktívnej údržby v podmienkach firmy Brose Bratislava, spol. s r.o.
June 2011
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matej Mészáros
Návrh stroja pre zváranie častí viek palivových nádrží
June 2010
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladislav Mikloš
Minimalizácia strát v dôsledku porúch na baliacej linke
June 2010
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Morávek
Modifikácia plánovanej údržby z hľadiska spoľahlivosti a efektívnosti využitia stroja
June 2016
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Nízky
Automatizácia manipulácie s autosklami s využitím priemyselného robota
June 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jarmila Ochodnická
Návrh metodiky interného auditu systému TPM
June 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Olekšák
Mobile applications as efficient tools of service technicians in maintenance of production machines
May 2020
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Ondrušek
Tvorba štandardizovaného technologického postupu montáže slnečnej clony
June 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Papp
Návrh dátovej štruktúry pre reprezentáciu porúch v informačnom systéme údržby
June 2015Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Petrík
Zlepšenie systému údržby vo výrobnom podniku
June 2013
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pivoňka
Zavedenie a optimalizácia štandardizovanej plánovanej údržby lisovacích nástrojov
June 2014
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Polakovič
Prevádzka, údržba a diagnostika kĺbových nakladačov
June 2014
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Puna
Možnosti využitia počítačových simulácií pri návrhu pracoviska pre apretáciu odliatkov pomocou priemyselného robota
June 2008
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Semanová
Metodika vytvárania štandardov pre autonómnu údržbu
June 2012
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Filip Štetina
Application of grinding wheels with oriented abrasive grain in the production of bearing rings
May 2019
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Rastislav Uherko
Optimalizácia procesu zvárania plastov slnečnej clony na vysokofrekvenčnom zváracom stroji
June 2011
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alex Urban
Applying of standardization to increase the reliability of machines and equipment under Johns Manville Slovakia, a.s.
May 2018
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Ürge
Návrh metodiky hodnotenia spoľahlivosti výrobných strojov
June 2013
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martina Varmusová
Metodika vytvárania štandardov pre preventívnu údržbu
June 2012Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Verner
Návrh metodiky analýzy rizík porúch pri vývoji nových pracovísk pomocou MFMEA
June 2015
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Vlček
Vývoj uplatňovania prvkov modulárnosti a stavebnicovosti v konštrukcii automobilov
June 2010
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Voda
Využitie manažérstva rizika pri návrhu stratégie údržby stroja
June 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Zajac
Spôsoby ostrenia nástrojov na obrábanie
June 2014
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Zelenka
Application of reverse engineering for machine repairs
May 2018
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Zemánek
Analýza nepodarkovosti a možnosti jej znižovania
June 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress