Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

     
Lesson     Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.
ADT
Written by (author): Ing. Miloš Bratinka
Štúdium mechanizmu opotrebenia kovových materiálov
June 2013
prohlížet
2.
A
BT
Written by (author): Bc. Patrik Čabelka
The properties and application
May 2019
3.ADTWritten by (author): Ing. Tomáš Fabó
Tribologické vlastnosti trecej dvojice Si3N4 - antikorózna oceľ
June 2012
prohlížet
4.ABT
Written by (author): Ing. Patrik Gálik
Kompozitné materiály v automobilovom priemysle
June 2014
prohlížet
5.A
DT
Written by (author): Ing. Ivan Jaček
Štúdium vplyvu chemického zloženia na vybrané vlastnosti kompozitného systému Si3N4-TiN so spekacou prísadou MgO
June 2012prohlížet
6.
ADT
Written by (author): Ing. Neeraj Joghee Bella Subramanian, B.E.
Mechanical properties of Si3N4-TiN composite system
May 2019
7.
A
DT
Written by (author): Ing. Martin Karlik
Vplyv času žiarového lisovania na vybrané vlastnosti časticového kompozitu Si3N4 - TiN
June 2016
prohlížet
8.A
BT
Written by (author): Bc. Filip Klema
Nanocomposite materials and their applications in automotive and aerospace industry
May 2019
9.
ADTWritten by (author): Ing. Jakub Kukula
Štúdium zvyšovania húževnatosti nitridovej keramiky vnášaním častíc do matrice
May 2017
prohlížet
10.
A
BT
Written by (author): Ing. Jakub Kukula
Vlastnosti a použitie konštrukčných keramických materiálov
June 2015
11.
A
BT
Written by (author): Ing. Erik Lukács
Keramické materiály v tribologických uzloch
June 2009
prohlížet
12.
A
DT
Written by (author): Ing. Marek Maník
Mechanické vlastnosti kompozitného systému Si3N4 - MgO - TiN
June 2013
prohlížet
13.
N
BT
Written by (author): Martin Mičian
Modern construction materials in automotive industry
May 2019
14.
N
BTWritten by (author): Martin Mičian
Použitie kovových a nekovových materiálov v automobilových konštrukciách
May 2017prohlížet
15.
A
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Novák
Problematika zhúževnatenia krehkých materiálov
June 2015prohlížet
16.RDTWritten by (author): Raam Sankar Ramalingam
Materials properties for structural parts of cars
June 2020
17.
A
BT
Written by (author): Ing. Františka Sabóová
Mechanizmus opotrebenia kovových a keramických materiálov
June 2015
18.
A
DT
Written by (author): Ing. Františka Sabóová
Štúdium tribologických procesov kovových a keramických materiálov
May 2017
19.
ABTWritten by (author): Ing. Martin Surový
Hodnotenie základných charakteristík vybraných keramických materiálov
June 2008
prohlížet
20.
A
DT
Written by (author): Ing. Martin Surový
Štúdium keramického systému Si3N4 s vybranými spekacími prísadami
June 2010
21.A
DT
Written by (author): Ing. Patrik Szabadszálási
Štúdium opotrebenia keramiky na báze Si3N4
June 2016
22.
N
DTWritten by (author): Bc. Ivan Štefánik
Vplyv parametrov prípravy na vybrané vlastnosti kompozitného systému Si3N4-TiN
June 2013
23.
ADT
Written by (author): Ing. Peter Šuranský
Nedeštruktívna diagnostika trenia a opotrebenia tribologického systému
June 2014prohlížet
24.ADT
Written by (author): Ing. Peter Užák
Mechanické a tribologické vlastnosti nitridu kremíka so spekacou prísadou MgO
June 2008prohlížet
25.A
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Závodný
Moderné materiály v oblasti ložiskových uložení
June 2014

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
N
Final thesis is incomplete
N
Final thesis was unsuccessfully defended.
A
Final thesis was successfully defended.
P
Final thesis is submitted
R
Final thesis is in progress