Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
University e-mail: alena.brusilova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

Contacts
     
Lesson     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Mechanism of wear of metallic and ceramic materials
Written by (author):
Ing. Františka Sabóová
Department:
Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Mechanizmus opotrebenia kovových a keramických materiálov
Summary:
Táto bakalárska práca sa zaoberá mechanizmom opotrebenia kovových a keramických materiálov a ich charakteristickými vlastnosťami, ktoré ovplyvňujú mechanizmus opotrebenia týchto materiálov. Ďalej sa venuje aspektom, ktoré zapríčiňujú opotrebenie, zároveň však uvažuje nad možnosťami minimalizácie následkov opotrebenia. Hlavným cieľom práce bolo popísať základné mechanizmy opotrebenia, popísať vplyv vonkajších a vnútorných (materiálových) činiteľov na intenzitu opotrebenia. V závere práce sú uvedené príklady poškodenia súčiastok pracujúcich v tribologických uzloch a porovnanie keramických a oceľových materiálov z hľadiska tribologického použitia.
Key words:
mechanizmy opotrebenia, kovové materiály, keramické materiály

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited