Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

     
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The study of wear ceramics based on Si3N4
Written by (author): Ing. Patrik Szabadszálási
Department:
Thesis supervisor: Ing. Alena Brusilová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štúdium opotrebenia keramiky na báze Si3N4
Summary:
Nitrid kremíka sa vyznačuje dobrými vlastnosťami ako vysoká tvrdosť, odolnosť voči korózii, creepu a oteruvzdornosť. Materiál si tieto vlastnosti udržuje aj pri vyšších teplotách. Cieľom práce bolo skúmanie vplyvu času žiarového lisovania na vybrané fyzikálne, mechanické a tribologické vlastnosti. Práca zahrňuje metalografickú prípravu vzoriek Si3N4 s 5% spekacích prísad YAG. Po metalografickej príprave bola nameraná merná hmotnosť, tvrdosť a lomová húževnatosť. Súčasťou práce bolo porovnanie tribologického správania Si3N4 v kontakte s tvrdým abrazívom z Al2O3 a s austenitickou oceľou 17349. Výsledky boli zhodnotené z hľadiska vplyvu času žiarového lisovania na mechanické vlastnosti a tribologické správanie nitridu kremíka.
Key words:
lomová húževnatosť, tvrdosť, oteruvzdornosť, Nitrid kremíka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

detail

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited