Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
University e-mail: alena.brusilova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

               
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Study of increasing fracture toughness of nitride ceramics by adding particles into the matrix
Written by (author):
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor:
Ing. Alena Brusilová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štúdium zvyšovania húževnatosti nitridovej keramiky vnášaním častíc do matrice
Summary:
Cieľom tejto diplomovej práce je skúmať účinky keramických častíc v matrici z nitridu kremíka na tvrdosť a lomovú húževnatosť systému. V teoretickej časti práce bude najprv opísaný nitrid kremíka z hľadiska jeho štruktúry, vlastností a technológie spekania. Nasledovať bude vysvetlenie príčin všeobecne nízkej lomovej húževnatosti a tvárnosti keramických materiálov, a možnosti zvyšovania ich húževnatosti. Zvýšená pozornosť bude venovaná zvyšovaniu lomovej húževnatosti vnášaním spevňujúcich fáz do matrice. Podrobnejšie sa bude práca zaoberať keramickými kompozitmi s časticami. V experimentálnej časti sa práca bude venovať hodnoteniu vplyvu rôznych podielov keramických častíc (SiC, TiN, TiC) v matrici nitridu kremíka na vlastnosti systému, konkrétne na tvrdosť a lomovú húževnatosť.
Key words:
nitrid kremíka, nitrid titánu, karbid titánu, karbid kremíka, lomová húževnatosť, tvrdosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited