Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

Contacts     
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Study of tribological processes of metallic and ceramic materials
Written by (author):
Ing. Františka Sabóová
Department:
Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor:
Ing. Alena Brusilová, PhD.
Opponent:
Ing. Zuzana Gábrišová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium tribologických procesov kovových a keramických materiálov
Summary:
Analýza mechanizmu opotrebenia je podstatou tejto diplomovej práce. V teoretickej časti sa uvádzajú základné informácie o opotrebení kovových a keramických materiálov. Pozornosť je venovaná vlastnostiam a štruktúre keramických materiálov, obzvlášť nitridu kremíka. Ďalej sú rozobraté mechanizmy opotrebenia krehkých keramických materiálov. Taktiež sa venujeme mechanizmu opotrebenia za vysokých teplôt. Niekoľko kapitol je venovaných aj faktorom vplývajúcim na opotrebenie. Experimentálna časť diplomovej práce je zameraná najmä na skúšku abrazívneho opotrebenia, pri ktorej sa zisťuje vplyv rôznych zaťažení na úbytok materiálu z povrchu a mechanizmus opotrebenia kovových a keramických materiálov.
Key words:
kovové materiály, keramika, nitrid kremíka, vysoká teplota, zaťaženie, mechanizmus opotrebenia, mechanické vlastnosti, merná hmotnosť, abrazívne opotrebenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited