Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

Contacts     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Properties and use of carbon fiber composites
Written by (author):
Bc. Patrik Čabelka
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Zuzana Gábrišová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vlastnosti a použitie kompozitov na báze uhlíkových vlákien
Summary:
Predmetom tejto bakalárskej práce je popis základných informácií o vlastnostiach a použití kompozitov na báze uhlíkových vlákien. Prvá časť sa zaoberá štruktúrou uhlíka, jeho vlastnosťami, taktiež typom kompozitov na základe použitej matrice a výrobou C-vlákien. Druhá časť je zameraná na aplikáciu uhlíkových materiálov v rôznych odvetviach, ako napr. automobilový, letecký, elektrotechnický priemysel či strojárskej metrológii.
Key words:uhlíkové vlákna, matrica, aplikácie, kompozity, uhlík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited