Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

     Lesson
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Nanocomposite materials and their applications in automotive and aerospace industry
Written by (author):
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nanokompozitné materiály a ich využitie v automobilovom a leteckom priemysle
Summary:
Táto bakalárska práca sa zaoberá prehľadom vlastností a aplikácií nanokompozitov vleteckom aautomobilovom priemysle. Prvá časť je zameraná na rozdelenie nanokompozitov podľa použitého materiálu matrice a ich vlastnosti. V druhej časti sú uvedené konkrétne príklady týchto progresívnych materiálov v automobilovom, leteckom, ale aj v kozmickom priemysle.
Key words:
spevňujúca zložka, nanokompozit, uhlíkové nanorúrky, matrica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited