Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
University e-mail: alena.brusilova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

     
          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Ceramic materials in tribological nodes
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Keramické materiály v tribologických uzloch
Summary:
V bakalárskej práci je rozpracovaná problematika klzných a valivých ložísk ako tribologických uzlov. Podrobnejšie sa venujem opotrebeniu ložísk, zásadám pri konštruovaní a mazaniu ložísk. Na základe týchto skutočností je zrejmá nutnosť zaoberať sa novými materiálmi a aplikáciou v ložiskách. Cieľom práce bolo poukázať na výhody keramických materiálov, ktorých vlastnosti predurčujú pre použitie v náročných podmienkach a výrazne zvyšujú životnosť ložiskových uložení.
Key words:
konštrukcia ložísk, nazanie a opotrebenie ložísk, keramické ložiská


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited