Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
University e-mail: alena.brusilova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The study of Si3N4 ceramic system with selected sintering additives.
Written by (author):
Department:
Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: Ing. Alena Brusilová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium keramického systému Si3N4 s vybranými spekacími prísadami
Summary:
Nitrid kremíka sa vyznačuje výbornými vlastnosťami, medzi ktoré patrí napr. vysoká tvrdosť, vysoká odolnosť proti opotrebeniu a zachováva si tiež vysokú pevnosť aj pri vysokých teplotách. Kvôli dobrým vlastnostiam možno nitrid kremíka použiť v rôznych priemyselných oblastiach. Použitím vhodných spekacích prísad, optimálnym časom spekania a vhodnou technológiou výroby môžeme dosiahnuť lepšie vlastnosti keramického materiálu. Medzi najčastejšie prísady pri spekaní patrí MgO, Al2O3, Y2O3 a iné. Pripravené boli dva keramické systémy Si3N4+10%YAG a Si3N4+5%MgO. Oba keramické kompakty sa zhutňovali technológiou žiarového lisovania pri teplote 1680 C. Diplomová práca je zameraná na štúdium vplyvu prísad a času spekania na mechanické vlastnosti a oteruvzdornosť a určenie optimálnych parametrov prípravy Si3N4 technológiou žiarového lisovania.
Key words:
nitrid kremíka, spekanie, oteruvzdornosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

detail.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited