Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
University e-mail: alena.brusilova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

Contacts
     
Lesson     Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Study of the effect of chemical composition on selected properties of composite system Si3N4-TiN with MgO sintering additive.
Written by (author): Ing. Ivan Jaček
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
RNDr. Jana Kozánková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vplyvu chemického zloženia na vybrané vlastnosti kompozitného systému Si3N4-TiN so spekacou prísadou MgO
Summary:
Cieľom mojej práce je oboznámenie sa s konštrukčnou keramikou na báze nitridu kremíka. Na zhutnenie Si3N4 sa použije spekacia prísada MgO a ako spevňujúca zložka sa použijú častice nitridu titánu TiN. Cieľom práce je výroba keramických vzoriek a ich následné pozorovanie a vyhodnotenie štruktúry. Ďalej sa zisťujú mechanické vlastnosti ako je tvrdosť a lomová húževnatosť, ale aj veľkosť opotrebenia. Úlohou je zistiť vhodný kompozitný systém, ktorý by priniesol optimálne vlastnosti keramického kompozitného systému pre moderný priemysel.
Key words:
keramika, nitrid kremíka, nitrid titánu, kompozitný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited