Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
University e-mail: alena.brusilova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

Contacts     Lesson
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Tribological properties of friction pairs Si3N4 - stainless steel
Written by (author):
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:RNDr. Jana Kozánková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tribologické vlastnosti trecej dvojice Si3N4 - antikorózna oceľ
Summary:
Cieľom tejto práce bola analýza tribologckého správania sa nitridu kremíka v trecej dvojici s antikoróznou oceľou. Súčasťou práce bolo vyhotovenie keramických vzoriek Si3N4 s obsahom 5% spekacích prísad YAG. Na vzorkách bola po metalografickej príprave zmeraná hustota, tvrdosť a lomová húževnatosť. Tribologické vlastnosti boli zisťované pomocou skúšky, pri ktorej boli keramické vzorky v kontakte s oceľovými diskami a tvrdým abrazívnym materiálom Al2O3. Zistené hodnoty boli vyhodnotené z hľadiska vplyvu veľkosti zaťaženia, koncentrácie spekacích prísad a dĺžky spekacích časov na tribologické správanie nitridu kremíka.
Key words:nitrid kremíka, opotrebenie, antikorózna oceľ, trenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited