Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

Contacts
     
Lesson     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Study of wear mechanism of metallic materials
Written by (author):
Department:
Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium mechanizmu opotrebenia kovových materiálov
Summary:Práca sa zaoberá rozborom problematiky mechanického opotrebenia so zameraním sa na kovové materiály. Obsahuje stručný popis základných mechanizmov opotrebenia.Väčší dôraz je kladený na rozbor mechanizmu abrazívneho a adhézneho opotrebenia a činitele, ktoré na ne vplývajú. V experimentálnej časti bola sledovaná štruktúra vzoriek vyrobených z ocelí. Vykonané boli aj skúšky opotrebenia, kde sa sledovala závislosť opotrebenia týchto materiálov vzhľadom na pôsobiace zaťaženie a vzhľadom na drsnosť povrchu.
Key words:
trenie, abrázia, adhézia, opotrebenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

detail
Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited