Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
University e-mail: alena.brusilova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Properties and use of engineering ceramics
Written by (author): Ing. Jakub Kukula
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: Ing. Alena Brusilová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vlastnosti a použitie konštrukčných keramických materiálov
Summary:Cieľom tejto práce je zhrnúť poznatky o mikroštruktúre vybraných keramických materiálov a ich mechanických vlastnostiach, a uviesť príklady ich využitia v inžinierskej praxi. Najprv stručne vysvetlí štruktúru pevného skupenstva, konkrétne typy chemických väzieb v kryštálovej štruktúre konštrukčných materiálov. Popíše najdôležitejšie kryštálové modifikácie vybraných keramických materiálov z hľadiska ich atómovej štruktúry. Uvedie poznatky o ich mechanických vlastnostiach a ich teplotnej stabilite. Následne načrtne problematiku výroby hutných keramických dielov a efekt s tým spojených defektov štruktúry od výrobných technológií na mechanické vlastnosti keramiky. Popíše mikroštruktúrne charakteristiky keramických materiálov. Na konci uvedie príklady ich využitia v inžinierskej praxi.
Key words:štruktúra, karbid kremíka, karbid bóru, mechanické vlastnosti, nitrid kremíka, oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, karbid volfrámu, sialon, nitrid bóru

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

detail
Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited