Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

Contacts          Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Issue of toughness of brittle materials
Written by (author): Ing. Tomáš Novák
Department:
Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: Ing. Alena Brusilová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Problematika zhúževnatenia krehkých materiálov
Summary:
Cieľom mojej práce je oboznámenie sa s konštrukčnou keramikou a s možnosťami zvýšenia jej spoľahlivosti vďaka zvýšeniu lomovej húževnatosti . Hľadal som príčiny nízkej húževnatosti vybraných keramických materiálov a spôsoby odstránenia týchto príčin. Zameral som sa na zirkóniom spevnenú keramiku (ZTC) a na kompozitné systémy s použitím whiskrov alebo dlhých vlákien (CMC). Zmyslom celej práce je nájdenie vhodných keramických kompozitných systémov, ktoré budú vykazovať vyššiu lomovú húževnatosť než čistá keramika. Takáto keramika má optimálnejšie vlastnosti, ktoré sú potrebné pre použitie v modernom priemysle.
Key words:keramika, kompozitný systém, whisker, vlákno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

detail

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited